Състояния и заболявания

Лептоспирози

Естествен резервоар на болестта са главно гризачите, които чрез своята инфектирана урина разпространяват заразата във влажната почва (блатисти райони!) и водата.

Причинител: Leptospira interrogans: тежко протичащо заболяване с чернодробно и бъбречно засягане, известно под наименованието болест на Weil. Често се причинява от серотипа Leptospira icterohaemorrhagica, разпространяван от плъховете. Лептоспирите представляват активно движещи се спирохети.

Инфектиране: пренасянето върху хората се осъществява през лезиите на кожата, и през лигавиците, конюнктивите и посредством заразени аерозоли. Застрашени са риболовците, трениращите водни спортове и определени групи професии, например канализационни, полски и мелиоративни работници.

Инкубационен период: 1 - 2 седмици.

Патогенеза на лептоспирозата

Лептоспирите са антропозоонози, които довеждат до сепсис и последващо поселване в черния дроб, бъбреците и централната нервна система (ЦНС). В резултат на предизвикания от лептоспирите нефрит се стига до отделянето им с инфектираната урина.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари