Състояния и заболявания

Лайшманиоза

На английски език: Leishmaniasis

Съдържание

 1. Лайшманиоза
 2. Биологичен цикъл и преносители
 3. Висцерална лайшманиоза
 4. Етиология на висцералната лайшманиоза
 5. Епидемиология на висцералната лайшманиоза
 6. Патогенеза и патоанатомия на висцералната лайшманиоза
 7. Клинична картина на висцералната лайшманиоза
 8. Усложнения на висцералната лайшманиоза
 9. Диагноза на висцералната лайшманиоза
 10. Лечение на висцералната лайшманиоза
 11. Прогноза и профилактика на висцералната лайшманиоза
 12. Кожна лайшманиоза
 13. Епидемиология на кожната лайшманиоза
 14. Етиология на кожната лайшманиоза
 15. Патогенеза и патоанатомия на кожната лайшманиоза
 16. Клинична картина на кожната лайшманиоза
 17. Диагноза на кожната лайшманиоза
 18. Диференциална диагноза на кожната лайшманиоза
 19. Лечение на кожната лайшманиоза
 20. Кожно-лигавична лайшманиоза
 21. Клинична картина на кожно-лигавичната лайшманиоза
 22. Лечение на кожно-лигавичната лайшманиоза

Епидемиология на висцералната лайшманиоза

Висцералната лайшманиоза е разпространена в тропическите и субтропическите райони и частично в умерения пояс на всички континенти с изключение на Австралия. Преносители са различни видове флеботомуси в зависимост от ареала: Ph. perniciosus, Ph. perfilievi, Ph. mayor и други (Средиземноморието, Средна Азия), Ph. argentipes (Индия), Ph. orientalis (Судан), Ph. martini (Кения), Lutzomya longipalpis (Южна Америка). Спорадични случаи има описани и в България от проф. Бр. Братанов. Различните клинико-епидемиологични варианти на висцералната лайшманиоза имат някои епидемиологични особености.

Средиземноморската висцерална лайшманиоза е зооантропоноза. В природните огнища резервоари са лисици, плъхове и чакали. Човекът се заразява при влизане в огнището (дърводобив, скотовъдство, лов, туризъм и други). Заразяват хора от всички възрасти, но по-често деца. В синантропните и полусинантропните огнища (селски и градски тип) основен резервоар на лайшманиоза са кучетата - L. donovani поразява не само вътрешните им органи, но и кожата, което ги прави ефективен източник за заразяване на флеботомусите. В тези ендемични огнища боледуват предимно деца до 5 години, заболяванията са спорадични. Човек много рядко може да бъде източник, защото в кръвта на такива болни, дори в температурния период, лайшмании се намират в много малко количество освен в случаите, при които има наличие на първичен афект. Средиземноморската висцерална лайшманиоза е сезонна, проявявайки се през пролетта (м. април) и рядко през м. ноември.

Индийската висцерална лайшманиоза (кала-азар) е антропоноза с чести, епидемични взривове. Флеботомусите се заразяват от болните, у които в температурния период на болестта в периферната кръв има много лайшмании, а в късния период - и от кожните лайшманоиди. Заразени кучета с кала-азар в огнищата не се откриват. Боледуват хора от всички възрасти.

Източноафриканската висцерална лайшманиоза е разпространена в саванната зона на Судан, Сомалия, Кения, Етиопия и Уганда. В селските райони тя се проявява като зооантропоноза (резервоари са различни видове гризачи) със спорадично разпространение и периодични епидемични взривове, а в гъсто населените градски райони заболяването е антропоноза с епидемично разпространение. Причинителят се открива периодично в кръвта, кожата (първичен афект) или кожните лайшманоиди. Кала-азар може да бъде и конгенитална инвазия, както и да се предаде от паразитоносител на здрав при кръвопреливане. В ендемичните райони изследванията показват, че много от местните жители са положителни за това заболяване, без да са боледували от висцерална лайшманиоза.

Автор(и): проф. д-р Петър Петров, дмн ; д-р Григор Филипов дмн

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари