Състояния и заболявания

Лапаросхиза

На латински език: gastroshisis

Това е непълна форма на средната целозомия, оформяща се след 4 – ия лунарен месец. Среща се 1 на 15 000 раждания, предимно при момчета. Представлява параумбиликален дефект на предната коремна стена, през който пролабират непокрити от перитонеум или амниотична мембрана дебели и тънки черва. Пъпната връв има нормална инсерция. Клинична картина Външният вид на аномалията е характерен – през дефекта, разположен предимно в дясно параумбиликално, пролабира конгломерат от чревни бримки тъмно червени на цвят, със задебелени стени и груба мътна сероза. Червата са покрити със жълтеникав налеп и имат общ мезентериум, който е къс и оточен. Промените са вследствие пристягащия ефект на сравнително малкия херниален отвор и неблагоприятното въздействие на феталната урина и амниотичната течност. Диагнозата също се поставя пренатално. Лечение Едноетапното оперативно лечение цели репониране на чревните бримки и възстановяване на коремната стена на един етап. Многоетапната методика на Schuster се прилага при голям обем на подлежащите за репониране органи.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари