Състояния и заболявания

Лактазен недоимък

Първичен или вроден лактазен недоимък

Честота: Засегнати са 10% от възрастните в Европа, но и 75% от чернокожото население на САЩ, както и множество народности в останалата част на света.

Вторичен или придобит лактазен недоимък, в случаи на спру или други тънкочревни заболявания

Не пропускайте

Коментари