Състояния и заболявания

Лактазен недоимък

Първичен или вроден лактазен недоимък

Честота: Засегнати са 10% от възрастните в Европа, но и 75% от чернокожото население на САЩ, както и множество народности в останалата част на света.

Вторичен или придобит лактазен недоимък, в случаи на спру или други тънкочревни заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари