Състояния и заболявания

Криптококоза

Причинител на криптококозата

Cryptococcus neoformans e гъбичка, разпространена в почвата и екскрементите на птиците.

Разпространена е у 5% от болните от СПИН

Клинична картина

  • Засягане на белия дроб: пневмония
  • Засягане на ЦНС: менингит, енцефалит

Диагноза

  • Изолиране на причинителя от бронхиалния секрет, ликвора, кръвта, урината
  • Доказване на капсулния антиген в кръвта или ликвора

Лечение: Антимикотични средства

Не пропускайте

Коментари