Състояния и заболявания

Криптококоза

Причинител на криптококозата

Cryptococcus neoformans e гъбичка, разпространена в почвата и екскрементите на птиците.

Разпространена е у 5% от болните от СПИН

Клинична картина

  • Засягане на белия дроб: пневмония
  • Засягане на ЦНС: менингит, енцефалит

Диагноза

  • Изолиране на причинителя от бронхиалния секрет, ликвора, кръвта, урината
  • Доказване на капсулния антиген в кръвта или ликвора

Лечение: Антимикотични средства

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари