Състояния и заболявания

Косматоклетъчна левкемия

Това е лимфоцитен неходжкинов лимфом от В-тип с ниска степен на малигненост. Отличителен белег са типичните клетки с нишковидни цитоплазмени издатъци (hairly cells) и цитохимичното доказване на тартаратрезистентна кисела фосфатаза, с увеличаване броя на ретикулните влакна в костния мозък.

Рядко срещано, предимно у по-възрастни мъже (80%), заболяване

Клинична картина

Лека панцитопения вследствие дифузна костно-мозъчна инфилтрация и фиброза (cyxa пункция), както и повишена клетъчна секвестрация в слезката при спленомегалия (хиперспленен синдром). Налице е увеличено предразположение към инфекции.

Лечение на косматоклетъчната левкемия

Средство на избор е алфа2-lnterferon. Резервно средство: Deoxycoformycin (Pentostatin) и 2-Chlorodeoxyadenosin (CdA); при превалиране на хиперспленния синдром спленектомията може да доведе до ремисия.

Прогноза

Ходът на болестта е бавен, най-честа причина за смъртта на болните са инфекциите.

Не пропускайте

Коментари