Състояния и заболявания

Косматоклетъчна левкемия

Това е лимфоцитен неходжкинов лимфом от В-тип с ниска степен на малигненост. Отличителен белег са типичните клетки с нишковидни цитоплазмени издатъци (hairly cells) и цитохимичното доказване на тартаратрезистентна кисела фосфатаза, с увеличаване броя на ретикулните влакна в костния мозък.

Рядко срещано, предимно у по-възрастни мъже (80%), заболяване

Клинична картина

Лека панцитопения вследствие дифузна костно-мозъчна инфилтрация и фиброза (cyxa пункция), както и повишена клетъчна секвестрация в слезката при спленомегалия (хиперспленен синдром). Налице е увеличено предразположение към инфекции.

Лечение на косматоклетъчната левкемия

Средство на избор е алфа2-lnterferon. Резервно средство: Deoxycoformycin (Pentostatin) и 2-Chlorodeoxyadenosin (CdA); при превалиране на хиперспленния синдром спленектомията може да доведе до ремисия.

Прогноза

Ходът на болестта е бавен, най-честа причина за смъртта на болните са инфекциите.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари