Състояния и заболявания

Консервативно лечение на туморите

Познаването на следните факти представлява предпоставка за провеждането на онкологична терапия:

Хистологично потвърдена диагноза (само левкозите могат да бъдат диагностицирани сигурно с цитологично изследване) заедно със степен на туморната диференциация (хистологично степенуване):

G1-добре диференцирани тумори; G2 - средно диференцирани; G3-cлaбo диференцирани; G4-анапластични

Подразделяне по стадии (staging) за определяне степента на разпространение на заболяването в организма, например по TNM-системата:

Т = големина на първичния тумор (Т1 - Т4)
N = засягане на лимфните възли:

N0 = без засягане на лимфни възли

N1 = засягане на регионалните лимфни възли

N2 = засягане на други групи лимфни възли

М = наличие на метастази:

МО = липса на далечни метастази

М1 = доказване на далечни метастази

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари