Състояния и заболявания

Конгестивна кардиомиопатия

Синоними: дилатативна кардиомиопатия
На английски език: congestive cardiomyopathy

Определение

Конгестивната (дилатативната) кардиомиопатия е заболяване на миокарда с неясна генеза, характеризиращо се с намалена контрактилна сила (нарушена систолна функция на камерите) и дилатация на сърцето. Сърдечният минутен обем е намален (декомпенсация напред) и се стига до застой (декомпенсация назад).

Епидемиология

С честота 1:100 000 лица/година, конгестивната (дилатативната) кардиомиопатия е най-честата първична кардиомиопатия, особено сред мъжете на средна възраст. Отношението мъже:жени е 2:1; в някои случаи се наблюдава фамилно разпространение.

Етиология

Неизвестна е. Касае се за идиопатична дилатативна кардиомиопатия (IDC).

Патогенеза

В миокарда на част от пациентите се открива вирусна РНК, у други са налице белези на автоимунен процес.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари