Състояния и заболявания

Колоректален рак

Синоними: рак на дебелото черво, карцином на дебелото черво
На английски език: colorectal cancer (colon cancer, large bowel cancer)

Епидемиология

Ракът на дебелото черво е третият по честота карцином в света. Честотата на заболяването и смъртността е различна в различните страни и географски ширини. През последните години рязко е нараснал броят болни с дебелочревен рак в развитите страни с изключение на Япония. Заболяват хора над 50-годишна възраст. В около 20% от случаите ракът се развива преди 50-годишна възраст. Ракът на ректума е малко по-чест при мъжете, а на колона – при жените.

Автор(и): доц. д-р З. Спасова, Клиника по гастроентерология, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София

Не пропускайте

Коментари