Състояния и заболявания

Колагенози

Колагенози - характеристика

Касае се за голяма група заболявания, които протичат генерализирано, при което се засяга предимно съединителната тъкан и са налице сходни морфологични изменения. Към колагенозите в тесен смисъл се числят:

  • Системен лупус еритематодес (СЛЕ)
  • Склеродермия
  • Полимиозит и дерматомиозит
  • Синдром на Сьогрен (Sjoegren)
  • Смесени колагенози (синдром на Sharp)

Колагенозите засягат предимно жените. Генетичното предразположение вероятно играе роля при всички колагенози (налице е съчетание с определени антигени от HLA-системата).

Патогенетично се касае за автоимунно заболяване.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари