Състояния и заболявания

Колагенози

Колагенози - характеристика

Касае се за голяма група заболявания, които протичат генерализирано, при което се засяга предимно съединителната тъкан и са налице сходни морфологични изменения. Към колагенозите в тесен смисъл се числят:

  • Системен лупус еритематодес (СЛЕ)
  • Склеродермия
  • Полимиозит и дерматомиозит
  • Синдром на Сьогрен (Sjoegren)
  • Смесени колагенози (синдром на Sharp)

Колагенозите засягат предимно жените. Генетичното предразположение вероятно играе роля при всички колагенози (налице е съчетание с определени антигени от HLA-системата).

Патогенетично се касае за автоимунно заболяване.

Не пропускайте

Коментари