Състояния и заболявания

Кисти на холедоха

Съдържание

Съществуват три типа кисти на холедоха:

  • Тип А: Много голямо кистично разширение на ductus hepatocholedochus
  • Тип В: Дивертикулоподобно разширение на d. choledochus
  • Тип С: Киста на холедоха в зоната на фатеровата папила

Не пропускайте

Коментари