Състояния и заболявания

Карцином на жлъчните пътища

Съдържание

  1. Карцином на жлъчните пътища
  2. Диагноза, лечение и прогноза

Патоанатомия

Обикновено аденокарцином, в детската възраст се касае за ембрионален рабдомиосарком; Тумор на Klatskin = карцином на жлъчните пътища в зоната на вилката на d. hepaticus

Етиология

Понякога карциномите на жлъчните пътища се наблюдават като късни усложнения при първичния склерозиращ холангит, синдрома на Caroli и при чернодробните заболявания.

Клинична картина

Евентуално е налице признакът на Courvoisier (Курвоазие) = безболезнена жълтеница + палпиращ се увеличен жлъчен мехур.

Диференциална диагноза

Карцином на главата на панкреаса

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари