Състояния и заболявания

Карцином на стомаха

На латински език: Carcinoma ventriculi
На английски език: Stomach cancer, Gastric cancer, Gastric carcinoma, Malignant neoplasm of the stomach

Карциномът на стомаха се среща често в Китай и Япония. Броят на заболелите в Европа и САЩ непрекъснато намалява. Честотата му в Европа възлиза на около 20/100 000 човека годишно, съотношението на мъжете към жените е 1,5 до 2:1. Честотният връх е след 50-тата година от живота, но в 10% от случаите - още във възрастта между 30-тата и 40-тата година!

Етиология

 • Генетични фактори и национапна принадлежност
  • Предимно носители на кръвна група A
  • Висока честота в Китай, Япония, Финландия, Чили. Факторите на храненето също играят роля; При японци, които са се изселили в САЩ, в следващите поколения няма повишен риск от карцином!
 • Екзогенни (свързани с храненето) фактори
  • Повишено съдържание на нитрати в опушени или посолени храни - хипотеза: възможно е превръщане на нитратите в нитрити под действие на бактериите и образуване на канцерогенни нитрозамини от нитритите и цигарения дим. Важно!: Богатите на витамин С храни (пресни плодове, зеленчуци) играят роля на протектори.
 • Ендогенни фактори
  • Недостигът на стомашен сок (ахлорхидрия) благоприятства развитието на бактерии (които превръщат нитратите в нитрити). Посочените по-долу заболявания са придружени от повишен риск от развитие на карцином:
   • Хроничен атрофичен автоимунен гастрит (тип А)
   • Гастрит с чревна метаплазия, предизвикан от Helicobacter pylori
   • Състояние след стомашна резекция (след 15 - 20 години)
   • Аденоматозни полипи на стомаха (честотата на карцинома достига до 20%)
   • Болест на Менетрие (честотата на карцинома достига до 10%)

Локализация

 • Антрално-пилорната част: 35%
 • Малка кривина на стомаха: 30%
 • Кардиална област: 25%
 • Други локализации: 10%

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари