Състояния и заболявания

Карцином на папилата

Среща се рядко. Клинично рано се развива холестатичен иктер.

Лечение: операция Whipple.

Прогноза: Пет годишната преживяемост след радикална операция възлиза на 30%.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари