Състояния и заболявания

Карцином на папилата

Среща се рядко. Клинично рано се развива холестатичен иктер.

Лечение: операция Whipple.

Прогноза: Пет годишната преживяемост след радикална операция възлиза на 30%.

Не пропускайте

Коментари