Състояния и заболявания

Карциноид

Определение

Епителен тумор (изхождащ от ентерохромафините клетки на APUD-системата), които произвежда серотонин, каликреин, кинини и простагландини. В 25% от случаите се среща множествена локализация в илеума.

Честота: 16/100 000 души/година. Честотният връх е между 40-ата и 70-ата година от живота (изключение: карциноид на апендикса, който често се открива като случайна находка при по-млади пациенти).

Локализация

  • Стомашно-чревен тракт (около 90%): най-често в апендикса (45%) и дисталните 60 cm на илеума (30%), ректума (10%)
  • Извън червата (10%), обикновено бронхиални карциноиди

Единичният карциноид на апендикса обикновено представлява доброкачествена случайна находка при една от общо триста апендектомии. Останалите карциноиди метастазират като карцином. С изключение на някои бронхиални  карциноиди симптомите се появяват едва след метастазирането в черния дроб (карциноиден синдром). Докато не съществуват чернодробни метастази, серотонинът се разгражда от моноаминоксидазите в черния дроб. Метастазирането зависи от локализацията и големината на тумора: карциноиди между 1-2 cm в диаметър метастазират в 10% от случаите, а над 2 cm - в 80%.

Патофизиология

Серотонинът предизвиква диария и ендокардна фиброза. Каликреинът предизвиква превръщане на кининогена в брадикинин; последният предизвиква flush-синдром и активира простагландиновата синтеза, а простагландин F провокира астматични пристъпи.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари