Състояния и заболявания

Камерни екстрасистоли

Синоними: вентрикуларни екстрасистоли, прескачания на сърцето
На английски език: ventricular extrasystoles (VES), premature ventricular contractions/complexes (PVCs), ventricular premature contractions/complexes (VPCs), ventricular premature beats (VPBs)

Прогноза

Камерните екстрасистоли y здрави хора са безобидни и имат добра прогноза.

При пресен миокарден инфаркт честата поява на камерни екстрасистоли представлява алармен сигнал за повишена опасност от камерно мъждене (камерно мъждене може да възникне и без предшестващи сигнални аритмии).

Рискови фактори, благоприятстващи настъпването на внезапна сърдечна смърт:

  • Тежко миокардно основно заболяване
  • Понижена левокамерна фракция на изтласкване
  • Комплексни камерни екстрасистоли, камерни тахикардии
  • Понижена променливост на сърдечната честота
  • Късни камерни потенциали при високоамплитуден ЕКГ-запис

N.B. Късните камерни потенциали се наблюдават при патологично забавяне на провеждането в зоната около инфаркта и могат да представляват белег за повишен риск от камерни тахиаритмии в резултат на reentry-механизъм. Липсата на късни камерни потенциали е добър прогностичен признак (за ограничен риск от камерни тахиаритмии). Рискът от тахиаритмични усложнения при инфарктноболни пациенти с късни потенциали възлиза на около 25%.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари