Състояния и заболявания

Инсуфициенция на аортната клапа

На английски език: Aortic valve insufficiency

След митралната стеноза, аортната инсуфициенция е вторият най-често срещан клапен порок. Тяхното съчетаване е най-разпространената комбинация от два порока.

Етиология на аортната инсуфициенция

 • Много рядко е вродена (евентуално в комбинация с друг порок)
 • Обикновено е придобита вследствие:
  • Най-често - ревматичен ендокардит (65% от случаите)
  • Бактериален ендокардит
  • Mesaortitis luetica
  • Посттравматично
  • Aneurysma dissecans и др.

Патофизиология

Патофизиологичните последствия от рефлукса на кръв при аортната инсуфициенция се изразяват в:

 • Голям ударен обем с обемно обременяване на лявата камера
 • Ексцентрична хипертрофия и прогресираща дилатация

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари