Състояния и заболявания

Инсуфициенция на аортната клапа

На английски език: Aortic valve insufficiency

След митралната стеноза, аортната инсуфициенция е вторият най-често срещан клапен порок. Тяхното съчетаване е най-разпространената комбинация от два порока.

Етиология на аортната инсуфициенция

 • Много рядко е вродена (евентуално в комбинация с друг порок)
 • Обикновено е придобита вследствие:
  • Най-често - ревматичен ендокардит (65% от случаите)
  • Бактериален ендокардит
  • Mesaortitis luetica
  • Посттравматично
  • Aneurysma dissecans и др.

Патофизиология

Патофизиологичните последствия от рефлукса на кръв при аортната инсуфициенция се изразяват в:

 • Голям ударен обем с обемно обременяване на лявата камера
 • Ексцентрична хипертрофия и прогресираща дилатация

Не пропускайте

Коментари