Състояния и заболявания

Инфекциозни заболявания, които протичат с диария

Пътуващите в тропическите и субтропическите страни с ниско ниво на хигиена страдат в над 30% от случаите от т.нар. "диария при пътуване" с инфекциозна генеза, а доказване на причинителя не е възможно в над 30% от случаите. Всички случаи на "инфекциозен ентерит" трябва да са придружени с бързо известие.

Етиология на диариите

 • Бактерии и техните токсини:
  • Салмонели (най-честата причина)
  • Campylobacter jejuni (с нарастваща честота)
  • Ешерихия коли, съществуват четири групи:
   • Ентеропатогенна ЕК (ЕПЕК): диария при кърмачетата
   • Образуваща ентеротоксини ЕК (ЕТЕК): най-честият причинител на диариите при пътуване!
   • Ентероинвазивна ЕК (ЕИЕК): наподобяващи дизентерия диарии с тенезми и кашообразни, евентуално кървави изпражнения
   • Ентерохеморагична ЕК (ЕХЕК): хеморагичен колит; усложнения: хемолитично-уремичен синдром (ХУС) в резултат на инфекция с Е. коли от серогрупа 0 157
  • Yersinia enterocolica (рядко Y. pseudotuberculosis): коликообразни коремни болки (диференциална диагноза: апендицит), евентуално артралгии и erythema nodosum
  • Clostridium difficile: причинител на псевдомембранозния колит вследствие лечение с широкоспектърни антибиотици (да се преустанови провокиращата антибиотична терапия!)
  • Staphylococcus aureus, Bacillus cereus и Clostridium perfringens: отделяйки токсини те предизвикват т.нар. хранителни отравяния; след кратък инкубационен период от няколко часа се стига до повръщане, диария и дехидратация
  • Шигели
  • Vibrio cholerae
 • Вируси: Ротавируси (особено при децата), Norwalk-вируси и др.
 • Протозои:
  • Giardia lamblia (микроскопско доказване на ламблии или на техните цисти в пресни фекалии или в дуоденалния сок)
  • Entamoeba hystolytica (амебна дизентерия)
   N.B. При продължителна диария след завръщане от тропическа или субтропическа страна винаги да се търсят G. lamblia и Е. histolytica)
  • Криптоспориди (особено при имуносупресирани пациенти)
 • Гъбички (Candida, aspergillus)

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Не пропускайте

Коментари