Състояния и заболявания

Инфекциозни заболявания, които протичат с диария

Пътуващите в тропическите и субтропическите страни с ниско ниво на хигиена страдат в над 30% от случаите от т.нар. "диария при пътуване" с инфекциозна генеза, а доказване на причинителя не е възможно в над 30% от случаите. Всички случаи на "инфекциозен ентерит" трябва да са придружени с бързо известие.

Етиология на диариите

 • Бактерии и техните токсини:
  • Салмонели (най-честата причина)
  • Campylobacter jejuni (с нарастваща честота)
  • Ешерихия коли, съществуват четири групи:
   • Ентеропатогенна ЕК (ЕПЕК): диария при кърмачетата
   • Образуваща ентеротоксини ЕК (ЕТЕК): най-честият причинител на диариите при пътуване!
   • Ентероинвазивна ЕК (ЕИЕК): наподобяващи дизентерия диарии с тенезми и кашообразни, евентуално кървави изпражнения
   • Ентерохеморагична ЕК (ЕХЕК): хеморагичен колит; усложнения: хемолитично-уремичен синдром (ХУС) в резултат на инфекция с Е. коли от серогрупа 0 157
  • Yersinia enterocolica (рядко Y. pseudotuberculosis): коликообразни коремни болки (диференциална диагноза: апендицит), евентуално артралгии и erythema nodosum
  • Clostridium difficile: причинител на псевдомембранозния колит вследствие лечение с широкоспектърни антибиотици (да се преустанови провокиращата антибиотична терапия!)
  • Staphylococcus aureus, Bacillus cereus и Clostridium perfringens: отделяйки токсини те предизвикват т.нар. хранителни отравяния; след кратък инкубационен период от няколко часа се стига до повръщане, диария и дехидратация
  • Шигели
  • Vibrio cholerae
 • Вируси: Ротавируси (особено при децата), Norwalk-вируси и др.
 • Протозои:
  • Giardia lamblia (микроскопско доказване на ламблии или на техните цисти в пресни фекалии или в дуоденалния сок)
  • Entamoeba hystolytica (амебна дизентерия)
   N.B. При продължителна диария след завръщане от тропическа или субтропическа страна винаги да се търсят G. lamblia и Е. histolytica)
  • Криптоспориди (особено при имуносупресирани пациенти)
 • Гъбички (Candida, aspergillus)

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари