Състояния и заболявания

Инфекциозен (бактериален) ендокардит

На английски език: Bacterial endocarditis (BE), infective endocarditis

Прогноза

Без лечение прогнозата е много лоша, а при антибиотична терапия зависи от:

  • Предварителни увреждания на сърцето
  • Състояние на имунитета, възраст на пациента
  • Вирулентност и чувствителност на причинителя спрямо антибиотиците
  • Момента, в който е започнато лечението

При съвременното лечение преживяват над 70% от пациентите, като прогнозата е неблагоприятна у пациенти с протезирани сърдечни клапи, инфекции с грамотрицателни микроорганизии и гъбички, остър ход на болестта и допълнителна сърдечна недостатъчност. Сърдечната декомпенсация е най-честата причина за смъртния изход (вследствие клапна деструкция и/или миокардно увреждане).

Не пропускайте

Коментари