Състояния и заболявания

Инфекциозен (бактериален) ендокардит

На английски език: Bacterial endocarditis (BE), infective endocarditis

Прогноза

Без лечение прогнозата е много лоша, а при антибиотична терапия зависи от:

  • Предварителни увреждания на сърцето
  • Състояние на имунитета, възраст на пациента
  • Вирулентност и чувствителност на причинителя спрямо антибиотиците
  • Момента, в който е започнато лечението

При съвременното лечение преживяват над 70% от пациентите, като прогнозата е неблагоприятна у пациенти с протезирани сърдечни клапи, инфекции с грамотрицателни микроорганизии и гъбички, остър ход на болестта и допълнителна сърдечна недостатъчност. Сърдечната декомпенсация е най-честата причина за смъртния изход (вследствие клапна деструкция и/или миокардно увреждане).

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари