Състояния и заболявания

Инфекциозен (бактериален) ендокардит

На английски език: Bacterial endocarditis (BE), infective endocarditis

Клинична картина

 • Температура (в 90%) и тахикардия, евентуално втрисане
 • Общи симптоми: слабост, безапетитие, загуба на телесна маса, склонност към изпотяване, артралгии
 • Симптоми от страна на сърцето:
  • Сърдечни шумове: обикновено вече е налице ревматичен клапен порок със съответния сьрдечен шум, който може да промени своя характер.
  • Прогресиращи белези на сърдечна недостатъчност
  • Евентуално перфорация или руптура на клапа
  • Доказване на клапни вегетации и клапни дефекти - ехография (трансезофагеална!)
 • Кожни симптоми:
  • Петехии (в 30%)
  • Възли на Osler: това са големи колкото лещено зърно, болезнени, червеникави възелчета, особено по пръстите на ръцете и краката (дължат се на васкулити, обусловени от имунни комплекси)
  • Барабанни пръсти, нокти като стъкло на часовник (рядък и неспецифичен синдром)
 • Бактериални микроемболии: емболичен огнищен енцефалит, евентуално с преходни хемипарези, евентуално микроемболии по ретината
 • Въвличане на бъбреците с хематурия, протеинурия:
  • Почти закономерно развитие на огнищен гломерулонефрит (на Loehlein)
  • Бъбречни инфаркти в резултат на емболиите
  • Рядко остър дифузен гломерулонефрит
 • Спленомегалия

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари