Състояния и заболявания

Инфекциозен (бактериален) ендокардит

На английски език: Bacterial endocarditis (BE), infective endocarditis

Касае се за предизвикано от разсейките на инфекциозно огнище в областта на ендокарда септично заболяване, което протича със следните водещи симптоми: бактериемия, температура, спленомегалия, емболии и сърдечен шум; нелекувано то завършва със смърт.

Патоанатомия

Налице е бактериално (рядко микотично) възпаление на сърдечните клапи, придружено от некрози (E. ulcerosa) и тромботични отлагания (Е. polyposa). Най-често са засегнати митралната и/или аортната клапа. Проникването на силно вирулентни причинители във венозната система (трайни венозни катетри, наркомания) може да доведе до засягане на клапите на дясното сърце. Често се стига до развитие на клапна инсуфициенция, така че по-късно се налага подмяна на клапите.

Не пропускайте

Коментари