Състояния и заболявания

Имунни дефекти

Синоними: имунодефицитни синдроми, имунопатии

Група от разнородни състояния, свързани с единични или множествени дефекти в имунната система, характеризиращи се клинично с повишена склонност към инфекции с последващо остро, рекурентно или хронично заболяване

Първични вродени имунни дефекти:

  • Вид > 200
  • Честота 1 / 2 000
  • Европа 1 / 250 - 500, около  2 000 000
  • България около 30 000
  • Възраст 80% < 20 г.
  • Пол 70% мъже

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари