Състояния и заболявания

Иктер - жълтеница

На английски език: Jaundice, icterus

Иктер (жълтеница) - жълто оцветяване на кожата/лигавиците и склерите вследствие отлагане на билирубин в тъканите. Когато общият билирубин в серума е над 2 mg/dl иктерът се разпознава по конюнктивите. Трябва да се прави диференциална диагноза с псевдоиктер вследствие отлагане на багрилни вещества (например при значителна консумация на моркови)

Холестаза - "жлъчен застой" с иктер, пруритус и повишаване на т. нар. холестазни ензими (АР, LAP, у - GT)

  • AP - алкална фосфатаза
  • LAP - левцин аминопептидаза
  • у - GT (GGT или "gamma GT") - гама-глутаминил трасфераза

Не пропускайте

Коментари