Състояния и заболявания

Хронични възпалителни заболявания на червата

Определение, етиология и честота на хроничните възпалителни заболявания на червата

Хронични възпалителни заболявания на червата са М. Crohn и улцерозния колит. Етиологията им е неизвестна. Честотата възлиза на 2 до 8 новозаболели от 100 000 души на година. Върхьт на заболяваемост е между 20-ата и 40-ата година. Наблюдава се фамилност. Белокожите (особено евреите) заболяват 4 пъти по-често от улцерозен колит в сравнение с цветнокожите.

Патогенеза

Автоимунни заболявания? Нарушение на имунната регулация? в чревната лигавица (повишена активност на Т-хелперите) въз основа на генетично предразположение.

Приема се наличието на три патогенетични фази:

  • Неизвестни причинители активират лимфните клекти в чревната стена (GALT или gutassociated lymphoid tissue, съответно MALT или mucosa-associated lymphoid tissue)
  • Образуват се медиатори на възпалението
  • Развиват се локални тъканни увреждания с ерозии, некрози, разязвявания 

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари