Състояния и заболявания

Хронична лимфолевкемия (CLL)

Синоними: Хронична лимфадения, хронична лимфолевкоза (преди)
На английски език: Chronic lymphocytic leukemia (chronic lymphoid leukemia, CLL)

Хроничната лимфолевкемия (CLL) е протичащ като левкемия лимфоцитен неходжкинов лимфом с ниска степен на малигненост, с автономно натрупване на имунно непълноценни В-лимфоцити в периферната кръв, лимфните възли, слезката и костния мозък. В 97% от случаите се касае за В-клетъчна CLL (една Т-клетъчна CLL e рядкост: 3% от случаите). Неопластичните В-лимфоцити имат удължено време на полуживот. Честотата на хроничната лимфолевкемия е 3 - 6/100 000 заболявания годишно (това е най-разпространената левкемия), предимно в по-напреднала възраст, отношението мъже:жени е 2:1, в Азия се среща много рядко. Етиологията на хроничната лимфолевкемия е неизвестна.

Не пропускайте

Коментари