Състояния и заболявания

Холера

Резервоар на причинителя е човекът. Ендемичен район е делтата на река Ганг, а исторически са съществували 7 пандемии. През 1883 година по време на епидемията край Александрия Р. Кох изолира причинителя. През 1892 г. избухва епидемия в Хамбург с 8 600 смъртни случаи. Днес в Европа не съществува опасност от епидемия, тъй като са налице относително добри хигиенни условия. Сегашната пандемия Ел-Тор започва през 1961 г. в Целебес и през 1970 г. достига Африка. От 1991 г. са известни епидемии в Перу и Южна Америка.

За пътуващите в ендемичните райони опасността от инфекция е относително малка, тъй като холерата се появява предимно сред недохранени хора с други заболявания (болест на бедните).

Причинител на холерата

  • Vibrio cholerae серотип 01 с 3 субсеротипа: Ogawa, Inaba, Hikojima и 2 биотипа: "cholerae" (класическите холерни вибриони) и "El Tor".
  • Vibrio cholerae non 01 се появява през 1993 г. като нов причинител на холера.

Инфектиране

  • Посредством замърсена питейна вода, морски плодове и хранителни продукти.

Инкубационен период: часове до дни.

Патогенеза

Ентеротоксинът активира аденилатциклазата - повишава се цАМФ - това довежда до хиперсекреция и хипермотилитет на тънките черва.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари