Състояния и заболявания

Хипертрофична пилорна стеноза

Вродената хипертрофична пилорна стеноза е най-разпространената аномалия на храносмилателния тракт. Среща се при едно на 500 живородени деца и засяга предимно момчетата в съотношение 4:1. Представлява хипертрофия на пилорната мускулатура, стесняване и удължаване на пилорния канал, което води до нарушена евакуация на стомашното съдържимо. Етиопатогенеза Счита се, че има известно генетично предразположение. Доказано е влиянието на различни пептиди и невротрансмитери, Установени са намалени ганглиеви елементи и нарушена миелизация на нервните влакна, което предизвиква траен пилорен спазъм. Клинична картина Заболяването се проявява клинически на 3 – 5 седмица от раждането, за който период се оформя хипертрофичния “пилорен тумор”. Характерна е следната триада симптоми: - Повръщане “на фонтан” на цялата приета храна, което става залпово почти след всяко хранене. В повърнатите материи няма примеси на жлъчка - Прогресивна дехидратация и хипотрофия - Нарушена дефекация Относително рядко се наблюдава иктеричен синдром. Отклоненията в биохимичните показатели се състоят в хипонатриемия, хипокалиемия, хипохлоремия, появява се тежка метаболитна алкалоза. Налице е хемоконцентрация. При обективното изследване може да се палпира туморно образувание в дясното подребрие и да се наблюдава патологична стомашна перисталтика. Диагноза Съвременният диагностичен метод е ехографското изследване. За патологични се смятат стойностите на дължината на пилорния канал над 16 мм и дебелината на пилорната мускулатура над 4 мм. Рентгеноконтрастното изследване се прилага по-рядко поради голямото лъчево натоварване. Характерни се следните белези: силно дилатиран стомах, наличието на удължен и стеснен пилорен канал, който може да се изобрази като релси или във вид на шипче. Диференциална диагноза се прави с гастро-езофагеален рефлукс, пилороспазъм, симптоматични повръщания. Лечение Лечението оперативно. Извършва се в порядък на отложена спешност до 48 час от диагностицирането на заболяването. Прилага се методиката на Ramsted - т.н. надлъжна екстрамукозна пилоромиотомия. Тя се състои в надлъжно прерязване на пилорната мускулатура, без да се засяга мукозата, като краищата на мускулния разрез се раздалечават с инструмент, така че освободената мукоза да пролабира в инцизията (фиг.21). Следоперативните резултати са отлични.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари