Състояния и заболявания

Хипертиреоидизъм

На английски език: Hyperthyroidism

Понятия

Хипертиреоидизмът, често наричан „хиперфункция на щитовидната жлеза“, е състояние, при което щитовидната жлеза продуцира и секретира ексцесивни количества свободни тиреоидни хормони – трийодтиронин (Т3) и/или тироксин (Т4).

Хипертиреоидизмът може да преминава в хипотиреоидизъм – състояние на редуцирана продукция и секреция на Т3 и/или Т4, и обратно.

Най-честата причина за хипертиреоидизъм е базедовата болест (болест на Базедов), позната още като болест на Грейвс (Graves' disease), имунна тиреопатия или имунна хипертиреоза.

Хипертиреоидизмът е една от причините за тиреотоксикозата – хиперметаболитен клиничен синдром, възникващ при повишени серумни нива на Т3 и/или Т4. Тиреотоксикоза може да има и без хипертиреоидизъм. Някои пациенти развиват тиреотоксикоза вследствие възпаление на щитовидната жлеза (тиреоидит), което може да доведе до свръхсекреция на тиреоидни хормони, без да е налице свръхпродукция на тези хормони, с каквато се характеризира хипертиреоидизмът. Тиреотоксикоза може да се появи и след прием на ексцесивни количества екзогенни тиреоидни хормони под формата на заместители на тиреоидните хормони, например левотироксин – феномен, известен като екзогенна тиреотоксикоза, алиментарна тиреотоксикоза или окултна фактитивна тиреотоксикоза.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари