Състояния и заболявания

Хиперспленен синдром

Синоними: Хиперспленизъм

Съдържание

  1. Хиперспленен синдром
  2. Диагноза
  3. Лечение

Налице е дефицит на всички кръвни клетки (панцитопения) или на един единствен ред (гранулоцитопения и/или тромбоцитопения) и хиперпластичен костен мозък при спленомегалия с различна генеза.

Етиология

Включва заболявания, протичащи със спленомегалия

Патогенеза

Налице е "pooling" (натрупване) и повишена секвестрация на кръвни клетки в уголемената слезка

Важно!: Докато при хиперспленизъм панцитопенията се дължи на повишена секвестрация в слезката, то при "апластичния синдром" се касае за смутено изхвърляне на клетки от апластичния костен мозък.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари