Състояния и заболявания

Хиатусни хернии

На английски език: Hiatus hernia, hiatal hernia

Класификация

  • Нормална находка
  • Инсуфициенция на езофагеалния преход през диафрагмата поради неправилно разположение на фундуса
  • Аксиална, плъзгаща се херния
  • Параезофагеална херния
  • Смесени форми

Не пропускайте

Коментари