Състояния и заболявания

Хетеротопни нарушения в образуването на възбуждението

Пасивни хетеротопни нарушения

Те представляват заместително включване на по-ниско (от синусовия възел) разположени хетеротопни центрове на възбуждение в момент, когато импулсната честота на синусовия възел (в резултат на синусова брадикардия или арест на възела) прекрачи критичната граница или е нарушено по-нататъшното провеждане (синуатриален (SA), атриовентрикуларен (AV) блок). Когато бъде заместен само един отпадащ импулс, се говори за заместителни систоли. Когато синусовият ритъм отпадне за по-дълго време, то хетеротопните центрове на възбуждение поддържат заместителен ритъм:

  • Вторични центрове на възбуждение в долните части на предсърдията и на AV-възела: нодален (възлов ритъм със заместителна честота около 40 - 50/мин. Важно!: Самият AV-възел не притежава клетки с автоматия. Такива се намират само в граничния на него предсърден регион, включително коронарния синус. Най-често заместителните ритми произхождат от вторичните центрове на автоматия, тъй като тяхната честота е по-висока от тази на третичните.
  • Третични камерни центрове на възбуждение, поддържащи критична брадикардия от 20-30 удара/мин. се включват, когато синусовият ритъм отпадне или AV-провеждането се блокира.

Странстващ ритъм: преходно редуване на синусов и нодален заместителен ритъм. ЕКГ: налице са редуващи се изменения на PQ-интервала, формата на Р-вълната и на водещата честота. Причини: Преходно понижаване на синусовата честота под собствената честота на вторичните центрове на автоматия. Срещат се у здрави (вагусов тонус), съответно при дигиталисово лечение и сърдечни заболявания. Лечение: нe съществува.

Активни хетеротопни нарушения

Те възникват тогава, когато ектопичният импулс довежда до преждевременно възбуждение на сърцето - под формата на отделни хетеротопни възбуждения или на хетеротопен ритъм, чиято честота е по-висока от тази на синусовия възел.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари