Състояния и заболявания

Хемолитични анемии, индуцирани от невраминидазата

Среща се у малки деца

Етиология

Възникват по време на инфекции

Патогенеза

Увреждането на еритроцитите се дължи на ензима невраминидаза, който се образува от микроорганизмите (например вируси - причинителят на заушката; бактерии - стрептококи, пневмококи). Ензимът освобождава един криптантиген (Т-рецептор) от повърхността на еритроцитите, който нормално е маскиран. В серума съществуват Ат от тип IgM, които са насочени срещу тези антигени (изключение правят кърмачета и пациенти с тежки имунни дефекти). След демаскирането им към тях се залавят анти-T-lgM. Следва ускорено разрушаване на еритроцитите с евентуално развитие на хемолитична анемия.

Диагноза

  • анамнеза
  • клинична картина (признаци на хемолиза)
  • положителен анти-Т-тест

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари