Състояния и заболявания

Хемолитични анемии

На английски език: Hemolytic anemia, haemolytic anaemia

Определение за хемолиза

Скъсяване времето на живот на еритроцитите (нормално - 120 дни) на няколко дни или седмици (радиоизотопен метод на доказване с маркирани с 51 Cr еритроцити). Различава се интравазална и екстравазална хемолиза! Ако хемоглобиновото съдържание на кръвта се запази в норма благодарение на повишената еритропоеза, е налице компенсирана хемолиза, в противен случай - хемолитична анемия.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари