Състояния и заболявания

Хемолитични анемии

На английски език: Hemolytic anemia, haemolytic anaemia

Определение за хемолиза

Скъсяване времето на живот на еритроцитите (нормално - 120 дни) на няколко дни или седмици (радиоизотопен метод на доказване с маркирани с 51 Cr еритроцити). Различава се интравазална и екстравазална хемолиза! Ако хемоглобиновото съдържание на кръвта се запази в норма благодарение на повишената еритропоеза, е налице компенсирана хемолиза, в противен случай - хемолитична анемия.

Не пропускайте

Коментари