Състояния и заболявания

Хемолитична болест на новороденото

На латински език: Morbus haemolyticus neonatorum
На английски език: Hemolytic disease of the newborn, Hemolytic disease of the fetus and newborn, HDN, HDFN, Erythroblastosis fetalis

Rh-еритробластоза

Rh-негативна жена се сенсибилизира към Rh-положителните еритроцити по време на предшестваща бременност или преливане на кръв и произвежда Ат срещу тях. Ако тази жена забременее (от Rh-положителен мъж) и фетусът е Rh-положителен, подновеният контакт с антигена може да доведе до хемолитична анемия на плода поради "booster''-ефект (ефект на натрупване и усилване). В тежки случаи с ядрен иктер се стига до смърт на фетуса (Rh-Ат от типа IgG преминават през плацентата).

Диагноза

Фетус: Ретикулоцити, еритробласти, неконюгираният билирубин - повишен,  положителен директен тест на Coombs, анемия

Майка: положителен индиректен тест на Coombs

Лечение

Обменното кръвопреливане на детето (при нужда - незабавна интраутеринна трансфузия) отстранява циркулиращите Ат, увредените еритроцити и билирубина

Преждевременно родоразрешение на заплашените от хидропс деца да става след 33 гестационна седмица

Профилактика на сензибилизацията на майката се прави посредством даване на анти-D-cepyм непосредствено след раждането на Rh-позитивно дете

АВО-еритробластоза

При дете с група А, В или АВ и майка О, майката може да произведе освен алоантитела от тип IgM, които не преминават през плацентата, и Ат от тип IgG, които преминават през нея и предизвикват лека хемолиза у детето (без хидропс).

Лечение

Обменното кръволреливане може да бъде избягнато посредством фототерапия. Синята светлина превръща билирубина в кожата в нетоксични субстанции, които се излъчват през жлъчката и урината

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари