Състояния и заболявания

Хемоглобинопатии

Абнормни хемоглобини

Мнозинството от познатите ни около 300 абнормни хемоглобина се различават от нормалния хемоглобин пo една-единствена аминокиселина. Първоначално те се обозначаваха с главни букви, по-късно – с името на мястото, където са открити или където е роден първият известен пациент. Абнормните хемоглобини S, С, D и Е се срещат често сред народите на Африка и Азия, другите варианти представляват рядкост. В Европа абнормни хемоглобини се наблюдават най-често сред населението на средиземноморските страни.

Към хемоглобинопатиите спадат следните заболявания:

  • Сърповидноклетъчната анемия
  • Таласемиите

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари