Състояния и заболявания

Хантавирусна инфекция

Синоними: Хеморагична треска с бъбречен синдром (ХТБС), военен нефрит, полеви нефрит
На английски език: Nephropathia epidemica, hemorrhagic fever with renal failure syndrome (HFRS)

Причинител, механизъм на пренасяне, инкубационен период

Разпространена е повсеместно, особено в Югоизточна Азия; в Европа се среща най-често в Скандинавските страни.

Причинител

Хантавирус, към който се числят различни географски щамове:

  • Hantaan-вирус: корейска хеморагична треска (КХТ)
  • Seoul-вирус: лека форма на КХТ
  • Puumula-вирус: епидемична нефропатия (особено в Скандинавските страни)

Механизъм на пренасяне

Резервоар на причинителя са мишките и плъховете, инфекцията се предава чрез вдишването на съдържащи вируса екскрети на тези животни, особено застрашени са селскостопанските и горските работници, ловците, войниците

Инкубационен период: 4 - 40 дни (често 2 - 3 седмици)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари