Състояния и заболявания

Гръмбачномозъчна травма (ГМТ)

Травматичните увреди на гръбначния стълб представляват сериозен потенциален проблем с оглед високите заболеваемост, леталитет, и степен на инвалидизация. Болшинството от пациентите с гръмбачномозъчна травма (ГМТ) са млади, прис ъотношение мъже:жени - 4:1, като 90% от ГМТ са свързани с тъпа травма в областа на шийния гръбнак (50 % от случаите), тораколумбалното съединение, гръдната част на гръбнака и  умбосакралния регион, подредени в низходящ ред по честота на възникване. ГМТ може да бъде тъпа или пенетрираща, засягаща поотделно гръбначния мозък и гръбначния стълб или с комбинирано засягане на структурите (миелична или амиелична). Пациенти с доказана травматична увреда на едно място по хода на гръбнака са с висок риск от наличие на допълнителна (повече от една) увреда на гръбначния стълб. Травматичните пътни инциденти са най-честа причина за ГМТ, последвани от падания, огнестрелни наранявания, инциденти при скачане във воден басейн и по време на спортуване. Приблизително 10 % от пациентите с черепна и лицева травма са с асоциирана ГМТ.

Гръбначната имобилизация (шийна яка, гръбначна шина, твърда дъска) преди пълното отхвърляне на травмата на гръбначния стълб може значително да редуцира честотата на усложненията и вторичната ГМТ. Неадекватната имобилизация и форсираните пасивни движения на пациента при висок риск от ГМТ може да доведе до допълнителна увреда на гръбначния мозък и влошена прогноза.

При преценката на нивото на гъбначномозъчна увреда винаги трябва да се имат предвид анатомичните различия между гръбначномозъчните сегменти (гръбначният мозък продължава до L2) и съответните гръбначни прешлени. Подозрение за налична ГМТ трябва да има при всеки пациент с тежка политравма в безсъзнание.

Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари