Състояния и заболявания

Глюкагоном

На английски език: Glucagonoma

Това е изключително рядко срещащ се, обикновено злокачествен тумор на островните А-клетки с повишаване на глюкагоновата секреция

Клинична картина

  • Некротизиращ, мигриращ екзантем, Diabetes mellitus

Диагноза

  • Тя се основава на клиничното протичане. В серума след стимулация с аргинин или толбутамид концентрацията на глюкагона се повишава

Лечение

  • Оперативно отстраняване на тумора, симптоматично лечение с Октреотид (Octreotide)

снимки: eMedicine

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари