Състояния и заболявания

Глутенова ентеропатия

Синоними: нетропическа спру, нашенска спру, цьолиакия при възрастни, болест на Gee – Herter
На английски език: gluten enteropathy

Глутеновата ентеропатия (цьолиакия, нетропическа спру, нашенска спру, болест на Gee – Herter) е класически пример за малабсорбция. Активната компонента на глутена представлява комплекс от протеини, богати на глутамин и пролин, наречена алфа-глиадин. Алфа-глиадинът на пшеницата, ръжта и ечемика предизвиква увреждане на тънкото черво. Болните могат да консумират спокойно царевица и ориз, както и умерено количество овес. Симптомите започнат в ранно детството и след това намаляват. Вторият пик на болестта се наблюдава в 3-тата до 4-тата декада, а третитият пик – след 60-годишна възраст. В 60 – 90% от болните се доказва HLA-B8 и HLA-DW3. Глиадин-чувствителните Т-лимфоцити играят важна роля в имунната патогенеза на цьолиакията, а секрецията на цитокини (IFN-g) – в увреждането на ентероцитите. Заболяването засяга по-тежко проксималните отдели на тънкото черво. Илеумът е относително запазен.

Автор(и): доц. д-р З. Спасова, Клиника по гастроентерология, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари