Състояния и заболявания

Глутенова ентеропатия

Синоними: нетропическа спру, нашенска спру, цьолиакия при възрастни, болест на Gee – Herter
На английски език: gluten enteropathy

Глутеновата ентеропатия (цьолиакия, нетропическа спру, нашенска спру, болест на Gee – Herter) е класически пример за малабсорбция. Активната компонента на глутена представлява комплекс от протеини, богати на глутамин и пролин, наречена алфа-глиадин. Алфа-глиадинът на пшеницата, ръжта и ечемика предизвиква увреждане на тънкото черво. Болните могат да консумират спокойно царевица и ориз, както и умерено количество овес. Симптомите започнат в ранно детството и след това намаляват. Вторият пик на болестта се наблюдава в 3-тата до 4-тата декада, а третитият пик – след 60-годишна възраст. В 60 – 90% от болните се доказва HLA-B8 и HLA-DW3. Глиадин-чувствителните Т-лимфоцити играят важна роля в имунната патогенеза на цьолиакията, а секрецията на цитокини (IFN-g) – в увреждането на ентероцитите. Заболяването засяга по-тежко проксималните отдели на тънкото черво. Илеумът е относително запазен.

Автор(и): доц. д-р З. Спасова, Клиника по гастроентерология, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София

Не пропускайте

Коментари