Състояния и заболявания

Гломерулонефрит

Класификация на гломерулонефритите

  • Първичен гломерулонефрит: заболявания, които засягат първично гломерулите с липса на признаци, говорещи за системно заболяване.
  • Вторичен гломерулонефрит: бъбречно участие при различни системни заболявания: например колагенози, васкулити, endocarditis lenta и др.

Патоанатомът не може да разграничи първичния от вторичния гломерулонефрит. Това е възможно единствено при съпоставяне на хистологичната картина, клиничното протичане и серологичните маркери.

Диференциална диагноза

Невъзпалителните гломерулопатии например при амилоидоза, захарен диабет (диабетна гломерулосклероза), еклампсия и други трябва да бъдат разграничавани от гломерулонефритите.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари