Състояния и заболявания

Гастрином (синдром на Zollinger-Ellison)

Синоними: синдром на Zollinger-Ellison
На английски език: Zollinger–Ellison syndrome, Gastrinoma

Определение

  • Касае се за локализиран в панкреаса (80%) или дуоденума, антрума, хепатодуоденалния лигамент тумор - обикновено е злокачествен (60- 70%)
  • Образуват гастрин, а често и други гастро-интестинални хормони
  • В 20% се открива иножествени ендокринни неоплазми (MEN I)

Клинична картина

  • Резистентна на лечение, рецидивираща, често атипично локализирана язва на стомаха, дуоденума или дори на йеюнума.
  • Диарии (около 50% от случаите), понякога стеаторея (тъй като HCI инактивира липазите)

Не пропускайте

Коментари