Състояния и заболявания

Ендокринна офталмопатия

Синоними: Инфилтративна ендокринна офталмопатия
На английски език: Endocrine ophthalmopathy

Еиология и патогенеза на ендокринната офталмопатия

Етиология - неизвестна. Вероятно се касае за генетично обусловено автоимунно заболяване. При ендокринната офталмопатия вследствие лимфоцитна инфилтрация и отлагане на глюкозаминогликани в периорбиталната тъкан и външните очни мускули се стига до екзофталм и ограничаване на движенията на очните ябълки с поява на двойно виждане.

Честота

Ендокринната офталмопатия представлява самостоятелна клинична картина, която в болшинството от случаите се съчетава с имуногенен хилертиреоидизъм, но се наблюдава и при еутиреоидизъм. Принципно не съществува връзка между тежестта на ендокринната офталмопатия и функцията на шитовидната жлеза

Клинична картина на ендокринната офталмопатия

Очни симптоми:

 • Рядко мигане (сммптом на Щелваг)
 • Видими склери при поглед, насочен напред (симптом на Далримпъл)
 • Изоставане на горния клепач при снижаване на погледа (симптом на Грефе)
 • Слабост на конвергенцията (симптом на Мьобиус)
 • Най-ранният признак: често оток на латералните части на веждите
 • Светобоязън, чувство за наличие на чуждо тяло в окото, болезненост зад очите при натиск, двойно виждане, влошаване на зрението

По-редки симптоми

 • Евентуално симптоми на хипертиреоидизъм, но е възможно да е налице ендокринна офталмопатия и при еутиреоидизъм!
 • Евентуално претибиален микседем (едропореста кожа с консистенция на морска сол)

Степени на тежест: 6 стадия (по Грусендорф и Хорстер)

 1. Анамнестични оплаквания: чувство на чуждо тяло в очите, сълзене, фоточувствителност, ретробулбарно чувство на натиск
 2. Реакция на клепачите и изменения на съединителната тькан: конюнктивит, хемоза (= оток на конюнктивата), периорбитален оток, задебеляване на слъзните жлези
 3. Protrusio bulbi:  лек, изразен или силно изразен. Измерва се отдалечаването на предната повърхност на конюнктивата от стра ничния ръб на орбитата с помощта на екзофталмометър по Хертел или Гуишнъп
 4. Блокиране на очните мускули с поява на двойно виждане
 5. Разязвявания на конюнктивата вследствие на лагофталма
 6. Загуба на зрението

Диференциална диагноза

При едностранна находка - ретробулбарен тумор (ехография, КАТ, ЯМР). Екзофталмът при ендокринната офталмопатия обикновенно е двустранен!

Диагноза на ендокринната офталмопатия

Клинично протичане - основен преглед на щитовидната жлеза - офталмологична диагностика

Лечение

He е известно етиологично лечение. Необходимо е сътрудничество между ендокринолог, специалист по щитовидни жлези и очен лекар.

 • Довеждане на щитовидната жлеза до еутиреоидно състояние (тиреостатици), при което безусловно трябва да бъде избягнат хипотиреоидизмът (влошава ендокринната офталмопатия!).
 • Локални мероприятия: тъмни очила, за през нощта се прилага очна паста Bepanthen (Panthenol (vitamin B5) 50mg/g, Benzalkonium Chloride 500mcg/g), спи се с поставена на високо глава (незначителен оток на кпепачите на сутринта)
 • Кортикостероиди (перорално)
 • Облъчване на орбитата с висок волтаж: щадящо и ефективно е отстраняването на мастната тъкан (по метода на проф. Оливари, Веселинг). Плазмаферезата и имуносупресивното лечение обикновено няма ефект.

Прогноза на ендокринната офталмопатия

В30% настъпва подобрение, в 60% - няма промяна, а при 10% се наблюдава влошаване.

Не пропускайте

Коментари