Състояния и заболявания

Ендокринна офталмопатия

Синоними: Инфилтративна ендокринна офталмопатия
На английски език: Endocrine ophthalmopathy

Еиология и патогенеза на ендокринната офталмопатия

Етиология - неизвестна. Вероятно се касае за генетично обусловено автоимунно заболяване. При ендокринната офталмопатия вследствие лимфоцитна инфилтрация и отлагане на глюкозаминогликани в периорбиталната тъкан и външните очни мускули се стига до екзофталм и ограничаване на движенията на очните ябълки с поява на двойно виждане.

Честота

Ендокринната офталмопатия представлява самостоятелна клинична картина, която в болшинството от случаите се съчетава с имуногенен хилертиреоидизъм, но се наблюдава и при еутиреоидизъм. Принципно не съществува връзка между тежестта на ендокринната офталмопатия и функцията на шитовидната жлеза

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари