Състояния и заболявания

Дребна шарка (Морбили)

Синоними: брусница
На английски език: morbilli

Съдържание

Причинител: парамиксовирус (РНК-вирус).

Дребната шарка (морбили) притежава висок индекс на контагиозност, висок индекс на изява, висока степен на имунитет - типична детска болест (кърмачетата до 8 годишна възраст не боледуват благодарение на защитата от антителата, получени от майката, при положение, че последната е прекарала заболяването).

Инфекциозност: започва с продромалния стадий и приключва с отзвучаването на екзантемния обрив.

Инкубационен период: 10 ± 1 ден, т.нар. "летяща инфекция'

Клинична картина

  • Продроми: ринит, конюнктивит, температура, лаеща кашлица, светобоязън, подпухнало лице, енантем по сливиците, бели петна на Коплик, разположени върху букалната лигавица срещу кътните зъби, температура.
  • Екзантем: едропетнист, конфлуиращ, започва зад ушите, разпространява се в краниокаудална посока, по-късно се образуват нежни люспички; при появата на екзантема се наблюдава повторно покачване на температурата.
  • Оток на шийните лимфни възли.
  • Намален брой левкоцити, еозинофили, понижени съпротивителни сили на организма, положителен преди това туберкулинов тест може временно да се негативира.

Диференциална диагноза се прави с рубеола и скарлатина.

Диагнозата се основава на клиничното протичане и серологичните данни: реакция за свързване на комллемента (РСК) (4-кратно покачване на титъра), доказване на lgM-Ат при прясна инфекция.

Не пропускайте

Коментари