Състояния и заболявания

Дивертикулоза и дивертикулит

На английски език: diverticulitis, diverticulosis

Честота

Налице е нарастване на честотата с напредването на възрастта. във възрастта над 70 години 70% от хората имат дивертикули на дебелото черво. 20% от пациентите с безсимптомна дивертикулоза могат като усложнение да развият дивертикулит със съответна симптоматика (когато се стигне до застой на изпражненията и възпаление на чревната стена в зоната на дивертикула).

Дивертикул на сигмата (2/3 от случаите)

Обикновено се касае за псевдодивертикул с провисване на чревната лигавица през съдово-мускулния процеп. Причините за това са високото налягане в червото при запек и прогресиращата слабост на съединителната тъкан. Често се съчетава с аденоми.

Дивертикул на цекума

Това е рядко срещан, често вроден истински дивертикул с изхлузване на цялата чревна стена. По-често се среща в Япония.

Клинична картина

 • Безсимптомна дивертикулоза (90% от случаите)
 • Клинично изявен дивертикулит, съответно перидивертикулит:
  • Дивертикулит на сигмата:
   • Болки в лявата долна част на корема („апендицит вляво“)
   • Запек, флатуленция
   • Евентуално палпиране на болезнени валове
   • Евентуално субфебрилна температура
   • Лабораторни данни: евентуално левкоцитоза, увеличаване на СУЕ
  • Дивертикулит на цекума:
   • Болки в дясната средна/долна част на корема („апендицит въпреки апендектомията“)

Важно: Интересна е триадата на Saint: комбинация от дивертикулоза, хиатусна херния и холелитиаза.

Усложнения

 • Покрита перфорация с периколичен абсцес
 • Свободна перфорация с перитонит
 • Стеноза, евентуално илеус
 • Кръвоизливи (обикновено при дивертикул на цекума)
 • Фистули (ДД: болест на Крон)

Диагноза

 • На дивертикулозата:
  • Ендоскопско изследване (изключване на аденоми, карциноми)
  • Рентгеново изследване (пасаж на дебелото черво с контрастна материя)
 • На дивертикулита:
  • Анамнеза (дивертикул)
  • Клинично протичане („апендицит вляво“, левкоцитоза)
  • Ехографско изследване (образуване на абсцес?)
  • Рентгеново изследване:
   • КАТ: Това е най-точният и най-сигурен метод за доказване на дивертикулита или на неговите усложнения
   • Евентуално предпазливо провеждане на дебелочревен пасаж с водноразтворима контрастна материя
   • Евентуално обзорна снимка на корема (свободен въздух в коремната кухина при перфорация, нива при обструкция на дебелото черво). Важно: В острия стадий на дивертикулита ендоскопското изследване е относително противопоказано (и при пестелива инсуфлация на въздух е повишена опасността от перфорация)

Диференциална диагноза

 • Хронични възпалителни чревни заболявания, особено М. Crohn
 • Карцином на дебелото черво
 • Синдром на лесно дразнимото черво
 • Гинекологични заболявания (аднексит, ротиран аднексиален тумор, извънматочна бременност и др.)

Важно: Лекарят никога не трябва да се задоволява с поставянето на диагнозата „дивертикулит“, съответно „дивертикулоза“. Задължително е изключването на карцином (същото важи за диагнозата „хемороиди“).

Лечение

 • На дивертикулозата:
  • Регулиране на дефекацията, богата на баластни вещества храна и достатъчен прием на течности
 • На дивертикулита:
  • Консервативно – лечението на острия дивертикулит е степенувано в зависимост от тежестта на протичането:
   • Свръхостър дивертикулит – стационарно лечение, мехур с лед върху корема, нулева диета (пълен глад), парентерално хранене, широкоспектърен антибиотик с редовно провеждане на контролни прегледи
   • Лека форма на дивертикулит – евентуално амбулаторно лечение, лека храна или провеждане на нискомолекулна диета (при която храната се резорбира в горната част на тьнкото черво), широкоспектърен антибиотик; след отзвучаването на оплакванията и нормализирането на левкоцитния брой и CУE отново се преминава към богата на баластни вещества храна
  • Оперативно – колкото по-рано се изяви дивертикулозата, толкова по-рано се прорежда оперативната интервенция:
   • Индикации:
    • Абсолютни – покрита или свободна перфорация, масивни, персистиращи кръвоизливи
    • Наложителни – образуване на фистула, стеноза, кръвотечение, несигурност при изключването на карцином на колона
    • Относителни – рецидивиращ дивертикулит, рецидивиращи температурни тласъци при дивертикулит, образуване на персистиращ тумор в долната част на корема, начална стеноза
   • Оперативни методи:
    • При относителни показания – едноетапна операция: резекция на възпалените участъци от червата, в които се разполага дивертикулът
    • При наложителни или абсолютни показания – двуетапна операция: резекция с отвеждане на anus praeter; по-късно последният се отстранява; провеждането на триетапна операция се налага рядко
   • Оперативна смъртност:
    • При планирани вмешателства – около 1%
    • При спешни операции – много висока смъртност (20 – 50%)

Не пропускайте

Коментари