Състояния и заболявания

Дихателна недостатъчност

Съдържание

Определение за дихателна недостатъчност

При дихателна недостатъчност вследствие белодробни или извънбелодробни причини ефективността на дишането е намапена до такава степен , че се стига до кръвно-газови нарушения.

Различават се две форми на дихателна недостатъчност:

 • Частична недостатъчност с хипоксемия
 • Тотална недостатъчност с хипоксемия и задръжка на въглероден двуокис (хиперкапния) с метаболитна ацидоза

Етиология

 • Белодробни причини: белодробни заболявания с различна генеза
 • Извънбелодробните причини включват:
  • Нарушения в регулацията на дишането: например при апоплексия, отравяния, черепно-мозъчни травми
  • Увреждания на гръбначния мозък: например при полиомиелит, травматични увреди
  • Нервно-мускулни увреждания: при Myasthenia gravis, тетанус, ботулизъм, отравяния (с инхибитори на холинестеразата, кураре и др.)
  • Заболявания на гръдната стена или плеврата: например при фрактури на ребрата, пневмоторакс вследствие напрягане, голям плеврален излив
  • Обструкция на горните дихателни пътища: например при оток на глотиса, ларингеален спазъм, аспириране на чужди тела
  • Сърдечни причини: белодробен оток

Патогенеза

Белодробните заболявяния първоначално довеждат до частична дихателна недостатъчност (с хипоксемия). Докато вентилацията може да бъде повишавана в достатъчна степен, парциалното напрежение на въглеродния двуокис остава нормално или се понижава (вследствие хипервентилацията). При наличието на вентилаторна недостатъчност (вследствие изтощаване на дихателната мускулатура или извънбелодробни причини), напротив, винаги е налице тотапна дихателна недостатъчност (хипоксемия с хиперкапния).

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари