Състояния и заболявания

Детска церебрална парализа (ДЦП)

На английски език: cerebral palsy (CP)

Лечение

Лечението на детската церебрална парализа не е леко и изисква консултации. Рано започнатото лечение в редица случаи подобрява степента на уврежданията. Терапевтичният режим е строго индивидуален за всяко дете и не може да се прилага „шаблонно“ при други деца. Лечението на децата с детска церебрална парализа е комплексно и изисква участието на различни специалисти (акушер-гинеколози, педиатри, невролози, физиотерапевти, психолози). Преди всичко е важна профилактиката по време на бременността и раждането, ранната диагноза и своевременно започнатото лечение.

Медикаментозно лечение

За намаляване на мускулната спастичност се прилагат миорелаксанти:

  • Baclofen повишава съдържанието на гама-аминомаслена киселина в мозъка, потиска a-мотоневроните. Baclofen се прилага перорално (0.4 до 2 mg/kg) с ниска начална доза в 3 – 4 приема и повишаване през 3 дни съобразно ефекта. При деца на 1 – 2 години дозата е 10 – 20 mg дневно, на 2 – 6 години – 20 – 30 mg дневно, на 6 – 10 години – 30 – 60 mg дневно. Baclofen може да се включи и интратекално, като се достига 10 пъти по-високо ниво на медикамента в цереброспиналната течност. Предпочита се непрекъсната интратекална инфузия на Baclofen чрез специално имплантирано устройство. Ефектът е значително и трайно намаление на спастичността.
  • Mydocalm се назначава в доза от 50 до 300 – 450 mg според клиничния ефект.

Бензодиазепините се използват по-рядко, тъй като е необходима висока дневна доза (0.8 – 1 mg/кg, при нормални дневни дози 0.25 – 0.50 mg/кg), която дава значителни странични реакции. Резултатите са най-добри при по-малки деца и в случаите с екстрапирамидна форма. При екстрапирамидна форма на детска церебрална парализа със синдром на двойна атетоза се препоръчват препарати на Levodopa.

Ботулиновият токсин А се аплицира в спастичните мускули. Препаратът се инжектира в тези мускули, чиито антагонисти са достатъчно съхранени, за да балансират отслабените от токсина спастични агонисти. Медикаментът задържа освобождаването на ацетилхолин в пресинаптичната мембрана и блокира невромускулното предаване. Ефектът се отчита след няколко дни и може да се задържи до една година. Обикновено локалните апликации с Ботулинов токсин А подобряват спастицитета за 4 до 8 месеца. Ботулиновият токсин има добър ефект и при деца с детска церебрална парализа с дистонични феномени. Не е подходящ за деца под 2-годишна възраст.

По отношение на интелектуалния дефицит се прилагат ноотропни препарати, например Piracetam (Nootropil – 30 – 50 mg/kg), който подобрява метаболитните процеси на мозъчните клетки и повишава невроналната активност. Използва се и Tebokan (стандартизиран екстракт от Ginkgo biloba), който стабилизира клетъчната мембрана, стимулира медиаторните процеси и подобрява реологията н акръвта. Може да се ползва също Cerebrolysin 1 ml – 1 – 2 amp. дневно през ден в продължение на 2 – 3 седмици.

Епилептични пристъпи при деца с детска церебрална парализа се наблюдават в 20 – 30% от случаите. Най-често се изявяват прости парциални моторни пристъпи и вторично генерализирани припадъци. Най-широко прилаганите антиепилептични медикаменти са Carbamazepine, Phenytoin и Valproic acid, самостоятелно или в комбинация с Clonazepam.

В допълнение към медикаментозното лечение се прилагат още рехабилитационни и други процедури: кинезитерапия, рефлексно предизвикано придвижване по Войта, невроразвойно лечение по Бобат, позиционно лечение, електростимулации, термотерапия, топлинно лечение, лазерна акупунктура, хипербарна оксигенация, психологична интервенция, логопедична интервенция, предречева рехабилитация.

Хирургично лечение

Функционалната задна ризотомия с частично прерязване на дорзалните коренчета от Th12 – S1 е хирургична интервенция, целяща прекъсване на рефлексните дъги в лумбалния отдел на гръбначния мозък.

Показания:

  • Дифузна спастичност в краката
  • Липса на съществена мускулна слабост
  • Отсъствие на ефект от медикаментозното лечение, физиотерапевтичните и рехабилитационните процедури.

Това оперативно лечение дава добри резултати и има широко приложение само при деца с диплегична форма на детска церебрална парализа!

Не пропускайте

Коментари