Състояния и заболявания

Детска церебрална парализа (ДЦП)

На английски език: cerebral palsy (CP)

Лечение

Лечението на детската церебрална парализа не е леко и изисква консултации. Рано започнатото лечение в редица случаи подобрява степента на уврежданията. Терапевтичният режим е строго индивидуален за всяко дете и не може да се прилага „шаблонно“ при други деца. Лечението на децата с детска церебрална парализа е комплексно и изисква участието на различни специалисти (акушер-гинеколози, педиатри, невролози, физиотерапевти, психолози). Преди всичко е важна профилактиката по време на бременността и раждането, ранната диагноза и своевременно започнатото лечение.

Медикаментозно лечение

За намаляване на мускулната спастичност се прилагат миорелаксанти:

  • Baclofen повишава съдържанието на гама-аминомаслена киселина в мозъка, потиска a-мотоневроните. Baclofen се прилага перорално (0.4 до 2 mg/kg) с ниска начална доза в 3 – 4 приема и повишаване през 3 дни съобразно ефекта. При деца на 1 – 2 години дозата е 10 – 20 mg дневно, на 2 – 6 години – 20 – 30 mg дневно, на 6 – 10 години – 30 – 60 mg дневно. Baclofen може да се включи и интратекално, като се достига 10 пъти по-високо ниво на медикамента в цереброспиналната течност. Предпочита се непрекъсната интратекална инфузия на Baclofen чрез специално имплантирано устройство. Ефектът е значително и трайно намаление на спастичността.
  • Mydocalm се назначава в доза от 50 до 300 – 450 mg според клиничния ефект.

Бензодиазепините се използват по-рядко, тъй като е необходима висока дневна доза (0.8 – 1 mg/кg, при нормални дневни дози 0.25 – 0.50 mg/кg), която дава значителни странични реакции. Резултатите са най-добри при по-малки деца и в случаите с екстрапирамидна форма. При екстрапирамидна форма на детска церебрална парализа със синдром на двойна атетоза се препоръчват препарати на Levodopa.

Ботулиновият токсин А се аплицира в спастичните мускули. Препаратът се инжектира в тези мускули, чиито антагонисти са достатъчно съхранени, за да балансират отслабените от токсина спастични агонисти. Медикаментът задържа освобождаването на ацетилхолин в пресинаптичната мембрана и блокира невромускулното предаване. Ефектът се отчита след няколко дни и може да се задържи до една година. Обикновено локалните апликации с Ботулинов токсин А подобряват спастицитета за 4 до 8 месеца. Ботулиновият токсин има добър ефект и при деца с детска церебрална парализа с дистонични феномени. Не е подходящ за деца под 2-годишна възраст.

По отношение на интелектуалния дефицит се прилагат ноотропни препарати, например Piracetam (Nootropil – 30 – 50 mg/kg), който подобрява метаболитните процеси на мозъчните клетки и повишава невроналната активност. Използва се и Tebokan (стандартизиран екстракт от Ginkgo biloba), който стабилизира клетъчната мембрана, стимулира медиаторните процеси и подобрява реологията н акръвта. Може да се ползва също Cerebrolysin 1 ml – 1 – 2 amp. дневно през ден в продължение на 2 – 3 седмици.

Епилептични пристъпи при деца с детска церебрална парализа се наблюдават в 20 – 30% от случаите. Най-често се изявяват прости парциални моторни пристъпи и вторично генерализирани припадъци. Най-широко прилаганите антиепилептични медикаменти са Carbamazepine, Phenytoin и Valproic acid, самостоятелно или в комбинация с Clonazepam.

В допълнение към медикаментозното лечение се прилагат още рехабилитационни и други процедури: кинезитерапия, рефлексно предизвикано придвижване по Войта, невроразвойно лечение по Бобат, позиционно лечение, електростимулации, термотерапия, топлинно лечение, лазерна акупунктура, хипербарна оксигенация, психологична интервенция, логопедична интервенция, предречева рехабилитация.

Хирургично лечение

Функционалната задна ризотомия с частично прерязване на дорзалните коренчета от Th12 – S1 е хирургична интервенция, целяща прекъсване на рефлексните дъги в лумбалния отдел на гръбначния мозък.

Показания:

  • Дифузна спастичност в краката
  • Липса на съществена мускулна слабост
  • Отсъствие на ефект от медикаментозното лечение, физиотерапевтичните и рехабилитационните процедури.

Това оперативно лечение дава добри резултати и има широко приложение само при деца с диплегична форма на детска церебрална парализа!

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари