Състояния и заболявания

Деменция при болест с телца на Леви (Lewy) (БДТЛ)

На английски език: dementia with Lewy bodies (DLB), Lewy body dementia, diffuse Lewy body disease, cortical Lewy body disease, senile dementia of Lewy type

Съдържание

  1. Деменция при болест с телца на Леви (Lewy) (БДТЛ)
  2. Патоанатомия
  3. Клинична картина
  4. Лечение

Деменцията при болест с телца на Леви е междинно звено между болестта на Паркинсон и болестта на Алцхаймер. В зависимост от избора на критерии за кпасификация, заболяването се нарежда на второ или трето място сред причините за дегенеративни деменции в третата възраст.

Автор(и): проф. д-р Лъчезар Трайков, д.м.н., Катедра по неврология, Медицински университет – София

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари