Състояния и заболявания

Деменция при болест с телца на Леви (Lewy) (БДТЛ)

На английски език: dementia with Lewy bodies (DLB), Lewy body dementia, diffuse Lewy body disease, cortical Lewy body disease, senile dementia of Lewy type

Съдържание

  1. Деменция при болест с телца на Леви (Lewy) (БДТЛ)
  2. Патоанатомия
  3. Клинична картина
  4. Лечение

Въведение

Деменцията при болест с телца на Леви е междинно звено между болестта на Паркинсон и болестта на Алцхаймер. В зависимост от избора на критерии за кпасификация, заболяването се нарежда на второ или трето място сред причините за дегенеративни деменции в третата възраст.

Автор(и): проф. д-р Лъчезар Трайков, д.м.н., ръководител Катедра по неврология, УМБАЛ „Александровска“, МУ – София

Не пропускайте

Коментари