Състояния и заболявания

Бронхогенни кисти

Бронхогенните кисти са ембрионални сепарации на различни нива в развитието на бронхо-пулмоналната система. Те са локализирани в медиастинума (паратрахеално, перибронхиално, бифуркационно) или в белодробния паренхим. Кистите в медиастинума са сферични и унилокуларни. Когато не са инфектирани, съдържат слуз и са тапицирани с кубичен и цилиндричен епител. Интрапаренхимните кисти са солитарни или множествени. Локализират се предимно в долния десен лоб и често комуникират с голям бронх. По своето клинично протичане се делят на неусложнени и усложнени (фиг.7). - Неусложнените бронхогенни кисти протичат безсимптомно и често се откриват случайно като кръгли сенки на рентгеново изследване. - Усложнение на кистата настъпва при бактериална инфекция. Кистата нараства и дава явления на компресия от страна на дихателните пътища и хранопровода. Усложненията биват белодробни (пневмония) и плевро-белодробни (емпием, пневмоторакс, пиопневмоноракс). Най-тежко протичат усложнените кисти в кърмаческа и ранната детска възраст.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари