Състояния и заболявания

Бронхогенни кисти

Бронхогенните кисти са ембрионални сепарации на различни нива в развитието на бронхо-пулмоналната система. Те са локализирани в медиастинума (паратрахеално, перибронхиално, бифуркационно) или в белодробния паренхим. Кистите в медиастинума са сферични и унилокуларни. Когато не са инфектирани, съдържат слуз и са тапицирани с кубичен и цилиндричен епител. Интрапаренхимните кисти са солитарни или множествени. Локализират се предимно в долния десен лоб и често комуникират с голям бронх. По своето клинично протичане се делят на неусложнени и усложнени (фиг.7). - Неусложнените бронхогенни кисти протичат безсимптомно и често се откриват случайно като кръгли сенки на рентгеново изследване. - Усложнение на кистата настъпва при бактериална инфекция. Кистата нараства и дава явления на компресия от страна на дихателните пътища и хранопровода. Усложненията биват белодробни (пневмония) и плевро-белодробни (емпием, пневмоторакс, пиопневмоноракс). Най-тежко протичат усложнените кисти в кърмаческа и ранната детска възраст.

Не пропускайте

Коментари