Състояния и заболявания

Бронхиален карцином

На английски език: bronchial carcinoma

Диференциална диагноза

Кашлица, болки в гръдния кош с друга генеза. Важно!: При пушачи на възраст над 40 години винаги трябва да се мисли за карцином на бронхмте! Всяка кашлица, която въпреки лечението продължава повече от 4 седмици, трябва да бъде изяснена окончателно!

Диагноза

 • Топична диагностика:
  • Рентгенови снимки на гръдния кош в две равнини, томография, КАТ, ЯМР
  • Бронхоскопия (с цитологично изследване, биопсия)
  • Медиастиноскопия (за преценка на медиастиналните лимфни възли, съответно разпространението на тумора)
  • Диагностична пробна торакотомия (при суспектно окръглено огнище)
 • Диагностика на туморната тъкан:
  • Цитологично изследване: цитологично изследване на храчките (скрининг), цитологично изследване на получен при бронхоскопия материал
  • Хистологично изследване: посредством бронхоскопия или торакотомия
 • Диагностика за изключване на далечни метастази (например ехография на черния дроб, КАТ на мозъка, сцинтиграфия на костите, костно-мозъчна пункция и др.)
 • Предоперативно изследване на белодробната функция. To трябва да бъде проведено преди инвазивните диагностични способи, тъй като при лоша белодробна функция частичната резекция на белия дроб е противопоказана! При ФЕО1 > 2,0 I постоперативният риск от развитие на белодробни усложнения е относително малък, а при по-ниски стойности стръмно се покачва.

Препоръчано за Вас

Коментари