Състояния и заболявания

Бронхиален карцином

Синоними: бронхиален рак, бронхогенен рак, бронхогенен карцином
На английски език: bronchial carcinoma

Патоанатомия

Макроскопски форми (в зависимост от разположението и разпространението на карцинома):

  • Централен (крайхилусен) бронхиален карцином (70% от случаите), обикновено дребноклетъчен или плоскоклетъчен
  • Периферен бронхиален карцином (25% от случаите), рентгенологично проявяващ се като окръглено огнище; особена форма: тумор на Панкост (Pancoast), прорастващ от плевралния купол към стената на гръдния кош
  • Дифузен бронхиален карцином (3% от случаите), напр. алвеоларен карцином, клинично представящ се като ракова пневмония

Метастазиране:

  • Регионалните лимфни възли се засягат рано
  • Хематогенните далечни метастази при дребноклетъчния карцином често са налице още при поставяне на диагнозата

Локализации на метастазите:

  • Черен дроб
  • Мозък
  • Надбъбречни жлези
  • Скелет (особено гръбначния стълб)

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари