Състояния и заболявания

Бронхиален карцином

Синоними: бронхиален рак, бронхогенен рак, бронхогенен карцином
На английски език: bronchial carcinoma

Патоанатомия

Макроскопски форми (в зависимост от разположението и разпространението на карцинома):

  • Централен (крайхилусен) бронхиален карцином (70% от случаите), обикновено дребноклетъчен или плоскоклетъчен
  • Периферен бронхиален карцином (25% от случаите), рентгенологично проявяващ се като окръглено огнище; особена форма: тумор на Панкост (Pancoast), прорастващ от плевралния купол към стената на гръдния кош
  • Дифузен бронхиален карцином (3% от случаите), напр. алвеоларен карцином, клинично представящ се като ракова пневмония

Метастазиране:

  • Регионалните лимфни възли се засягат рано
  • Хематогенните далечни метастази при дребноклетъчния карцином често са налице още при поставяне на диагнозата

Локализации на метастазите:

  • Черен дроб
  • Мозък
  • Надбъбречни жлези
  • Скелет (особено гръбначния стълб)

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Не пропускайте

Коментари